166.000 lavkaste kvinner har fått yrkesopplæring

Et program for yrkesopplæring har lært fattige lavkaste kvinner sying, spinning, skjønnhetspleie og data.

Hvorfor: Lavkaste kvinner diskrimineres

Hvor mye:

Norge bidro totalt med 152,9 millioner kroner til programmet.

Selv om Indias kastesystem er offisielt avskaffet i grunnloven, er det fortsatt millioner av mennesker som diskrimineres daglig på grunn av kaste. Yrkesopplæringsprogrammet Women’s Economic Programme ble startet i 1982 som del av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og India. Programmet kombinerte opplæring, produksjon og lønnsarbeid. Målgruppen var fattige kvinner og jenter fra landsbygda og slumområder i byene som tilhørte lavkaster.

Programmet var fullfinansiert av Norad fra 1982 til 1986. Etter 1986 ble Indias bidrag til programmet gradvis økt. Fra 1997 ble programmet en del av Indias femårsplan og et nasjonalt program. India finansierte da 80 prosent av programmet og det ble drevet i 30 stater. I 2002 trakk Norge seg ut.

Resultater: 60 prosent har fått jobb

I løpet av de 20 årene programmet fikk støtte fra Norge mottok 166 000 jenter og kvinner yrkesopplæring innen sying, spinning, reparasjon av elektriske artikler, skjønnhetspleie, dataopplæring og bearbeiding av jordbruksprodukter. Gjennomganger av Women’s Economic Programmet har anslått at 60 prosent av kvinnene ble sysselsatt eller startet opp egen virksomhet etter endt opplæring. I delstaten Andra Pradesh har kvinner som hadde tatt kurs i dataopplæring og skjønnhetspleie hatt en positiv karriereutvikling. Noen skjønnhetspleiere har startet som assistenter for andre og i løpet av noen år åpnet egne salonger.

Lærdommer: Starter egne opplæringssentre

Flere av kvinnene som fikk opplæring i brodering og sying har startet egne opplæringssentre. En annen utvikling er at kvinner har reinvestert det de har tjent i nytt og bedre utstyr for å øke inntektene.

 

Publisert 01.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015