Foto: G.M.B. Akash

Norge har finansiert strømtilgang

Hjelp til lokale strømkooperativer har bidratt til å gi store deler av befolkningen strøm.

Hvorfor: Strømkooperativer trengte utstyr

Hvor mye:

I Bangladesh bevilget Norge totalt ca. 200 millioner kroner i perioden 1997 til 2005 til elektrifisering.

Norge har lenge vært en stor bilateral aktør innen kraftforsyning i mange samarbeidsland. Bistand til distribusjon og elektrifisering av distrikter og landsbygda har vært deler av dette.

I Bangladesh bevilget Norge penger som en gave til myndighetene, som lånte pengene videre på gunstige vilkår til det statlige Rural Electrification Board. Midlene var opprinnelig øremerket for å dekke import av utstyr til lokale strømkooperativer i områdene Bhola og Gaibanha, men kunne etter hvert også benyttes til innkjøp lokalt i Bangladesh. Norge finansierte rundt halvparten av prosjektkostnadene. Drift og vedlikehold skulle dekkes av inntekter generert fra strømkundene.

Resultater: Strøm til flere enn planlagt

En sluttrapport utarbeidet av uavhengige konsulenter viser at rundt 65.000 virksomheter og husholdninger fikk strømtilknytning i de to distriktene. Dette var omtrent som planlagt i Bhola og over det dobbelte av planlagt i Gaibandha. I Bhola fikk ca. 40 prosent av alle husholdninger tilgang til strøm, mens over 90 prosent ble tilkoplet i Gaibandha. I begge områder er betalingsraten rundt 98 prosent, og strømtap av tekniske årsaker lokalt eller på grunn av tyveri er lavt.

Lærdommer: Strømforsyningen er ustabil

Sluttrapporten uttrykker stor usikkerhet om hvorvidt prosjektene er bærekraftige, ettersom lønnsomheten i de to kooperativene er
meget svak og strømleveransene fra hovednettet er meget ustabile. Det er generelt stor strømmangel i Bangladesh, mange overføringslinjer er gamle og strømtapene i overføringslinjene er meget stort. Kvaliteten på strømforsyningen er meget lav når den kommer fram til Bhola, med mange strømbrudd og lav spenning.

Publisert 01.12.2008
Sist oppdatert 16.02.2015