Flere barn i gassisk skole

På Madagaskar steg skoleinntaket i grunnskolen fra 63 prosent i 1999 til 96 prosent i 2006. Likevel er frafallet av jenter en stor utfordring.

Hvorfor: Jenter slutter tidlig på skolen

Hvor mye:

Norge støtter gassiske myndigheters utdanningsprogram, deriblant tiltak for å holde flere jenter i skolen.Norges støtte til myndighetenes utdanningsprogram utgjorde 99 millioner kroner i perioden 2005-2007.

På Madagaskar begynner omtrent like mange jenter som gutter på skolen, men etter tre til femårs skolegang, faller mange jenter fra. For å motvirke at mange jenter slutter skolen for tidlig, har Norge støttet blant annet følgende tiltak:

  • Via FNs barnefond, Unicef, støtter Norge gassiske myndigheters arbeid med en strategi for videreutdanning og rekruttering av kvinnelige lærere. Gassiske myndigheter rekrutterer flere kvinnelige lærere fordi de erkjenner betydningen av kvinner i skolen for å redusere frafallet av jenter.
  • Egne tiltak har vært satt i gang i områder hvor foreldrene er spesielt konservative og ikke ser betydningen av at jenter får utdanning. En kampanje er gjennomført for å påvirke konservative holdninger som bidrar til til at jenter holdes borte fra skolen. Møter er avholdet i mange lokalsamfunn og mer enn 500 000 brosjyrer er utdelt.
  • Norge støtter også myndighetenes planer for skolebygging på Madagaskar gjennom samarbeid med FNs særorganisasjon for arbeidslivet, ILO. Det er i økende grad fokusert på å bygge latriner for jenter fordi forskning viser at slike tiltak hindrer frafall.

Resultater: Utdanningsreform og økt skoleinntak

Illustrasjonsfoto
Foto: Liv Røhnebæk Bjergene

Den norske støtten har bidratt til planlegging og gjennomføring av en omfattende utdanningsreform. Reformen omhandler blant annet utvidelse fra femårig til sjuårig grunnskole, og innføring av gassisk som undervisningsspråk til og med femte klasse. I arbeidet med reformen har Norge vært dialogpartner for utdanningsdepartementet og givergruppen.

Publisert 15.12.2008
Sist oppdatert 16.02.2015