Støtte til kapasitetsbygging i det sivile samfunn

Redd Barna og FORUT jobbet for kapasitetsutbygging og styrking av mottakerne i henholdsvis Etiopia og Sri Lanka. Dette gav varierende resultater innen kompliserte felt.

Et av formålene med støtte til frivillige organisasjoner er at dette skal styrke organisasjoner i samarbeidslandene slik at disse blir effektive talsmenn for interessegrupper på sine områder.

En evaluering ble foretatt i 2003-05 av to norske organisasjoner om hvorvidt de faktisk bidro til å bygge kapasitet og styrke mottakerne som selvstendige deler av det sivile samfunn i egne land.

Evalueringen viste hvor komplisert dette er i praksis: Redd Barna i Etiopia bruker statlige virksomheter som utførende organer fordi det sivile samfunn er svakt utbygget utenfor Addis Abeba.

FORUTs policy på Sri Lanka er å danne egne partnerskap. Studien viser svakheter ved begge organisasjoners evne til kapasitetsbygging lokalt. Hovedvekten har ligget på administrative forhold som i første rekke de norske organisasjoner er opptatt av. Både når det gjelder mobilisering, tjenesteyting og rettshjelp er kunnskapsoverføring og kapasitetsbygging svakere, slik at de lokale organisasjonene i liten grad har utviklet en selvstendig rolle. Men medlemmene i de lokale partnerorganisasjonen har fått sterkere bevissthet om selve temaet for organisasjonen, og styrket deres deltakelse og selvtillit.

Studien viser at lokale organisasjoner må samarbeide mer strukturert for å starte opp og påvirke endringsprosesser. Redd Barna-alliansen har til en viss grad evnet dette i andre sammenhenger.

Publisert 12.12.2007
Sist oppdatert 16.02.2015