Fiskeribistand har ført til økt eksport

Trygge arbeidsplasser og økte eksport- og lisensinntekter har bidratt til å skape et av verdens beste fiskeriforvaltningssystemer.

Hvorfor: God fiskeriforvaltning

Hvor mye:

Norge har bidratt med 400 millioner kroner i fiskeribistand over 15 år.

For å sikre god fiskeriforvaltning har Norge bistått i forhold til fiskerilovgivning,fiskeri- og ressursovervåking, kontroll, opplæring, forskning, institusjonsutvikling og forvaltningsstøtte.

Resultater: Forsvarlig fiskeriforvaltning

Samarbeidet med Norge har mye av æren for at Namibia i dag har et av verdens beste forvaltningssystem for fiskerier. Økte eksportinntekter, lisensinntekter og trygge arbeidsplasser i næringen har vært viktig for å sikre forvaltningen. Namibias fiskeeksport økte fra 267 000 tonn i 1996 til 335 000 tonn i 2004, og fiskeprodukteksportens andel av landets totale eksport økte fra 22 prosent i 1999 til 28 prosent i 2003. I en rapport finansiert av WWF tidligere i år kom Namibia i toppsjiktet blant land i verden med hensyn til forsvarlig fiskeriforvaltning.

Lærdommer: Industrifiske gir ikke fattigdomsreduksjon

Den direkte virkningen av dette for reduksjon av fattigdom er likevel ikke stor, siden det satses mest på industrifiske.

Publisert 01.12.2007
Sist oppdatert 16.02.2015