Energibistand har gitt blandede resultater

Energisamarbeid har bidratt til økonomisk vekst selv om virksomheten til den nasjonale kraftleverandøren ikke er økonomisk bærekraftig.

Hvorfor: Energiforsyning er viktig for å redusere fattigdom

Hvor mye:

Til sammen har Mosambik og Nepal mottatt over to milliarder kroner i energibistand i perioden 1965-2006.

Bakgrunnen for norsk energibistand er den nære sammenhengen mellom energiforbruk og produksjon, sysselsetting og økonomisk utvikling. FNs utviklingsprogram slår fast at tusenårsmålet om å halvere andelen som lever i absolutt fattigdom forutsetter en betydelig forbedring av energiforsyningen i utviklingslandene, særlig i Afrika.

Norge har bidratt med finansiering av bygging av vannkraftverk, overføringslinjer og fordelingsnett samt støttet kapasitetsbygging i energiforvaltningen, for å bidra til økonomisk utvikling og fattigdomsreduksjon.

Resultater: Elektrifisering har økt tilflytting

Tatt til Resultatrapport 2008.
Bildet er fra 2008. Det er dokumentert økt tilflytting til områder som har fått strøm.
Foto: Ken Oprann

Strømutbyggingen har vært viktig for Mosambiks økonomiske vekst etter 1992, og den har bidratt til rimelig og stabil kraft fra et stort vannkraftverk. Kraften har nådd alle provinser i landet og danner grunnlag for framtidig elektrifisering i et land hvor bare åtte prosent av befolkningen har tilgang til elektrisitet. Områder som har hatt pålitelig strømforsyning fra det nasjonale nettet i noen år har hatt større økonomisk vekst enn andre områder. Effekten på fattigdom er imidlertid ikke dokumentert.

Den nasjonale kraftleverandøren i Mosambik har fått en stor andel av den norske støtten. Samtidig har kostnadseffektiviteten fortsatt vært svak og rent økonomisk er virksomheten ikke bærekraftig selv etter langvarig norsk bistand. Selv om institusjonssamarbeidet med Norge har resultert i at kvaliteten på energiforvaltningen har blitt bedre er kostnadene ved det institusjonelle samarbeidet høye.

Vedlikehold av de norskfinansierte kraftverkene har vært et problem. To lokale småkraftverk som ble bygget under borgerkrigen er ikke lenger i drift etter at områdene er blitt knyttet til det nasjonale nettet. Kraftverkene dekket i sin tid lokalt kraftbehov og hadde dessuten en viktig funksjon ved å representere normalitet og moralsk støtte for Mosambik i en nedbrytende borgerkrig. Det noe større Corumana-kraftverket ble bygget for å redusere Mosambiks avhengighet av kraftimport fra Sør-Afrika under apartheid-tiden. Selskapet blir i dag pålagt avgifter for bruk av vann, slik at anlegget ikke lenger er så lønnsomt, og brukes først og fremst til å bidra ved belastningstopper.

Bygging av en stor overføringslinje, Alto-Molocue-Gurue, har brakt strøm til en provins som tidligere ikke var tilknyttet det nasjonale nettet. Det er dokumentert økt tilflytting til områder som er blitt elektrifisert. Grunnen er bedre jobb- og forretningsmuligheter, tilgang til veier, rent drikkevann og bedre skole- og helsetilbud.

Lærdommer: Langsiktig, stabil og bred innsats gir sukess

Tatt til Resultatrapport 2008.
I Mosambik har foreløpig bare åtte prosent av befolkningen tilgang til strøm.
Foto: Ken Oprann

Det viktigste bidraget har vært kombinasjonen av støtte til utbygging av vannkraftanlegg, overføring og fordelingsnett og støtte til institusjonell kapasitetsutvikling. Støtten har bidratt til kompetanseoppbygging i hele sektoren. De viktigste suksessfaktorene har vært langsiktig, stabil og bred innsats.

Publisert 01.12.2007
Sist oppdatert 16.02.2015