Tallenes tale i resultatrapporten 2015

Tallenes tale presenterer statistikk om kvinners rettigheter og likestilling i utviklingsland, med særlig fokus på de landene som mottok mest norsk bistand nettopp dette temaet i perioden 2010 til 2014.

Tallenes tale i resultatrapporten 2015 er delt inn i tre deler: 

  1. Den første delen gir status for kvinners rettigheter og likestilling slik dette kommer til syne i internasjonal statistikk og anerkjente indekser.

  2. Så presenteres norsk bistand til kvinners rettigheter og likestilling i tall og figurer.

  3. Til slutt gis en kort oversikt over den internasjonale bistandsinnsatsen på området.
Publisert 08.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015