Eksempler på resultater av norsk bistand til kvinners rettigheter og likestilling

Det viktigste innholdet i rapporten er selve resultateksemplene.

Norad har en egen resultatportal der som gjør det enklere å finne informasjon om hva norsk bistand har ført til. Målet med portalen er å vise frem norsk bistand, og hvilke resultater vi oppnår med de pengene vi investerer i internasjonalt utviklingssamarbeid.

Her er alle eksemplene fra resultatrapporten publisert. I portalen er verden bare et tastetrykk unna.

Hvert resultateksempel sier noe om hvorfor prosjektet fikk støtte – hvilket problem bistanden skulle gjøre noe med, hvor mye penger Norge har brukt, hvilke resultater som er oppnådd og hva vi har lært.

Se resultateksemplene i årets resultatrapport

Utdanning, helse og beskyttelse

Økonomisk utvikling og naturressursforvaltning

Politikk og samfunn

Kvinner, fred og sikkerhet

Publisert 08.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015