Norads resultatportal

Norads resultatportal gjør det enklere å finne informasjon om hva norsk bistand har ført til. Se filmen om portalen her, eller se hvordan du selv kan bidra.

Norge samarbeider med 113 land om bistand. I resultatportalen er resultater fra 60 av de landene Norge samarbeider mest med publisert.

- Målet med portalen er å vise frem norsk bistand, og hvilke resultater vi oppnår med de pengene vi investerer i internasjonalt utviklingssamarbeid, sier Erik Aakre, leder av Norads resultatseksjon. 

Alle kan bidra

Det er utarbeidet en veileder for resultatportalen. Alle som forvalter norske bistandspenger, for eksempel norske organisasjoner, oppfordres til å bruke denne for å sende inn sine resultateksempler. 

- Vi er opptatt av å få frem effektene - eller virkningen - av tiltakene, ikke bare hva som er gjort. Er færre mennesker fattige? Har flere fått tilgang til strøm? Går flere barn på skole? Dør færre mødre i barsel? Målet med resultatportalen er å svare på slike spørsmål. Ikke alle resultatene av norsk bistand er like gode. Disse er også viktige å få med, sier Aakre.

Et tastetrykk unna

De fleste eksemplene i portalen er produsert i forbindelse med Norads resultatrapporter , og finnes også her.

Hvert resultateksempel sier noe om hvorfor prosjektet fikk støtte – hvilket problem bistanden skulle gjøre noe med, hvor mye penger Norge har brukt, hvilke resultater som er oppnådd og hva vi har lært.

Publisert 11.12.2012
Sist oppdatert 16.02.2015