Hva gjør Norad for å kvalitetssikre norsk bistand?

Kvalitetssikring av bistandsforvaltning - alt det vi gjør for å gjøre bistanden bedre! Dette er Norads hovedoppgave.
Forvaltningsgjennomgang på ambassaden i Hanoi.
Forvaltningsgjennomgang på ambassaden i Hanoi: Teamets jurist, Ingvild Kragset, og Øyvind Ørbeck Sørheim på jakt i ambassadens arkiv etter egnede objekter for stikkprøvekontroll.
Foto: Bjørnulf Remme

Veiledere, håndbøker og kurs

For å sikre god bistandsforvaltning har Norad utarbeidet en rekke manualer og støttehåndbøker. Disse beskriver prinsipper, prosedyrer, metoder og retningslinjer for kvalitetssikring og hvordan behandle risikoelementer i bistandsforvaltningen. Kvalitetssikring og risikohåndtering er viktig for å forvalte i tråd med vedtatt retningslinjer for statlig økonomistyring og ikke minst for å oppnå ønskede resultater.

I 2008 publiserte Norad Results Management in Norwegian Development Cooperation, en veileder i resultatarbeid for alle som jobber med norsk bistand.

I 2013 utviklet Norad i samarbeid med Utenriksdepartementet (UD) en intern håndbok for tilskuddsforvaltning, som et verktøy for å sikre at tilskuddsforvaltningen er i tråd med gjeldende regelverk og at alle tilskuddsforvaltere følger en enhetlig praksis.

UD driver i samarbeid med Norad utstrakt opplæring i resultatarbeid for ansatte i departementet, ambassadene og Norad. Kursene tilbys også til andre tilskuddsforvaltere som sivile organisasjoner og lignende.

Gjennomganger av bistandsarbeid

Norad foretar årlig rundt ti forvaltningsgjennomganger på Norges bistandsambassader. Da sjekkes blant annet om prosjekter er planlagt, gjennomfært og dokumentert i henhold til retningslinjene. Ambassadens resultatarbeid gjennomsees, og det gis opplæring til ambassadens ansatte.

Utenriksdepartementet pålegger Norad å ha generelt resultatfokus i sin faglige rådgivning. I tillegg til at Norad har en egen avdeling for metode og resultater, vektlegges resultatarbeidet i hele Norads virksomhet.

Åpenhet gjennom statistikk og kommunikasjon

Statistikkportalen Norsk bistand i tall på norad.no ble etablert i 2011 og bidrar til resultatarbeidet ved å legge til rette for åpenhet og etterrettelighet når det gjelder bruken av Norges bistandsmidler.

Arbeidet med å formidle gode og dårlige resultater av norsk bistand på ulike måter svarer på ønsket om mer kunnskap om hva norsk bistand fører til.

Publisert 09.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015