Håndbøker for kvalitetssikring

Håndbøkene er veiledninger til forvaltning av norsk bistand i alle faser i programsyklusen. De er basert på internasjonale retningslinjer og strategier, og kan benyttes som viktige redskap for resultatoppnåelse.

Hensikten med håndbøkene er å bidra til at den norske støtten blir et mer effektivt bidrag til våre utviklingspartnere i deres arbeid med å oppnå resultater.

Håndbøkene beskriver, prosedyrer, metoder og gir råd og retningslinjer for kvalitetssikring.

Målgrupper

Målgruppene er først og fremst medarbeidere som jobber med tilskuddsordninger på ambassader i Utenriksdepartementet og i Norad. Håndbøkene kan også være nyttige for våre partnere - både givere og tilskuddsmottakere i samarbeidsland - samt for frivillige organisasjoner.

Publisert 30.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015