bistandsresultater.no er ikke tilgjengelig

Vi gjennomgår for tiden bistandsresultater.no, og portalen er derfor ikke offentlig tilgjengelig på nåværende tidspunkt. 
Skulle du ha behov for tilgang til statistikk fra portalen, kan du ta kontakt med Norads seksjon for statistikk og analyse på e-post: statistikk@norad.no
 

Information in English

 
We are currently revising the portal Norwegian development aid. Hence the information on aidresults.no is not available for the public at this stage. 
 
Please contact the Section for Statistics and Analysis, if any questions regarding Norwegian development aid statistics: statistics@norad.no
Publisert 17.09.2021
Sist oppdatert 17.09.2021