Strategi

«Norads strategi mot 2020 – Kunnskap for utvikling» trådte i kraft 1. april 2016.

Strategien tegner et bakteppe med endrede forutsetninger for å bidra til utvikling i fattige land.

Det er i mange land positiv utvikling på viktige områder som helse og utdanning, samtidig som konflikter og rettigheter under press fører til tilbakeslag andre steder. Dette skjer mot et bakteppe der vestlig bistands innflytelse reduseres og andre aktører og kapitalstrømmer får større betydning.

Utviklingssamarbeid dreier seg ikke bare om penger, men i økende grad også om kunnskap og erfaringer.

Strategien bygger på verdiene respekt, integritet, løsningsorientering og åpenhet.

 Norads strategiske mål mot 2020 er

  1. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlaget for veivalgene i norsk utviklingspolitikk.

  2. Norske bistandsmidler brukes der de gjør størst forskjell og gir best resultater.

  3. Norsk utviklingssamarbeid holder høy kvalitet.

  4. Uavhengige evalueringer brukes aktivt for å ansvarliggjøre og lære.

  5. Befolkningen har god kunnskap om norsk bistand og resultatene som oppnås.

  6. Norad er tydelig, relevant og profesjonell.

Strategien erstattet forrige strategier: «Norads strategi mot 2015 – Resultater i kampen mot fattigdom» og «Norads kommunikasjonsstrategi mot 2015 – Sannheten godt fortalt».

Publisert 06.04.2016
Sist oppdatert 07.06.2017