Bistandsfaglig rådgiving

Norad gir utviklings- og bistandsfaglige råd til alle deler av norsk utviklingssamarbeid, både utenrikstjenesten og andre aktører som yter bistand.

Et eksempel:

Når en ambassade skal støtte et bistandstiltak, lages det både forhåndsvurderinger, statusgjennomganger underveis og evalueringer i etterkant.

Da er Norads ansatte med som rådgivere, vurderer kvaliteten og kommer med sine innspill.

Rådene våre er basert på bistandsfaglig ekspertise og kunnskap om de ulike sektorene, for eksempel helse og utdanning, klima og miljø, energi og menneskerettigheter. Norad har som mål å være Norges fremste fagmiljø for bistand.

Forståelse for sammenhengen bistanden skal virke i, er nødvendig for å gi relevante råd. Dette omfatter politiske, økonomiske og sosiale forhold i samarbeidsland. Norad skal ha innsikt i og delta i den internasjonale debatten om bistand. Norske utenrikspolitiske og utviklingspolitiske føringer ligger til grunn for Norads arbeid.

Publisert 05.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015