Utstillingsmateriell og profilartikler

Profilerende materiell for Norad skal reflektere den visuelle profilen, signalisere en helhet og kan brukes til å sette fokus på ulike temaer.
Eksempler på konferansemateriell
Eksempel på konferansemateriell.

Norad arrangerer mange konferanser og seminarer i løpet av et år. Det kan være behov for roll-ups, bannere og annet profilerende materiell.

Ta kontakt med kommunikasjonavdelingen i Norad dersom du trenger noe av dette. De skal godkjenne alt materiell. Husk å gi beskjed i god tid før arrangementet.

Profilartikler

Profileringsartikler som lages for Norad skal merkes med Norads logo. Logoen kan trykkes, preges eller broderes, avhengig av produkt. Logoen skal brukes i sin helhet med både symbol og navn. Profilartikler skal oppfylle miljøsertifiseringskrav og etisk handel.

Roll-up

En roll-up bør ikke inneholde for mye informasjon, og det er ikke alltid alt blir like godt synlig. Før budskap og tekst utarbeides, bør man derfor tenke over hvor roll-upen skal plasseres, og om materiellet skal gjenbrukes seinere.

Eksempler på rollups
Eksempel på roll-ups.
Publisert 27.01.2017
Sist oppdatert 04.07.2017