Synliggjøring av avsender

Det er utviklet prinsipper for synliggjøring av etaten. Som utgangspunkt må det avklares om Norad er hovedavsender, samarbeidspartner eller kun opptrer som bidragsyter.
Eksempel på Norad som hovedavsender
Eksempel på trykksak hvor Norad er hovedavsender.

Norad som hovedavsender

Der Norad er hovedavsender følger trykksaken den overordnede profilen. Logoen skal venstrestilles og har en fast størrelse og plassering. Denne skal alltid vises på forsiden av trykksaken.

Samarbeid – utgitt av Norad på oppdrag fra andre aktører

I noen tilfeller utgir Norad publikasjoner på oppdrag av andre aktører. Disse trykksakene følger overordnede retningslinjer for Norads profil.

Norads logo har fast størrelse og plassering på forsiden. Andre aktører synliggjøres med tekst/logo på omslagsside 2, eller der det ellers er hensiktsmessig på trykksaker og nettsider.

Samarbeid – Norad som likeverdig partner

Der Norad og etatens samarbeidspartner/e er likeverdige i forhold til prosjektet/aktiviteten, skal publikasjonene, nettsidene eller trykksakene benytte en egen identitet. Her er det prosjektet som skal profileres.

Samarbeidspartners profiler skal derfor ikke benyttes, men Norad og samarbeidspartners logoer skal likestilles.

Det må i startfasen for slike aktiviteter avklares hvilke aktører som skal stå som avsendere av produktene.

Norad som bidragsyter

Der Norad kun er bidragsyter, skal Norad innordne seg samarbeidspartners profil, men reglene for gjengivelse av Norads logo skal følges og kun tillatte versjoner av logoen benyttes.

Eksempel på å synliggjøre samarbeidspartner
Eksempel på publikasjon som Norad utgir på oppdrag av andre aktører. Disse trykksakene følger overordnede retningslinjer for Norads profil.