Rapporter og publikasjoner

Rapporter og publikasjoner er en viktig flate for å synliggjøre etatens arbeid. Et samordnet visuelt uttrykk på disse vil bidra til at Norad framstår som en helhetlig og tydelig aktør.
Eksempel på digital rapport
Norads rapporter blir i stadig større grad digitale.

Norad utgir en stor mengde rapporter og publikasjoner hvert år. Det er derfor viktig at disse har et samordnet visuelt uttrykk. Ved utvikling av publikasjoner er det viktig å følge overordnede retningslinjer for bildebruk, typografi og fargepalett.

Det skilles mellom publikasjoner primært tilrettelagt for digital publisering og publikasjoner som trykkes.

Digitale publikasjoner

Digitale publikasjoner er rapporter og strategier som publiseres i liggende PDF-format med navigerbar meny for optimal skjermvisning.

Størrelse på typografi og andre elementer er tilpasset god lesbarhet på skjerm, men filene kan også skrives ut og leses på papir ved behov. Forside og kolofonside følger et fast oppsett. Publikasjonene kan dramatiseres ved hjelp av bilder, farger, ikoner og grafikk i henhold til overordnede retningslinjer.

Trykte publikasjoner

Alle trykte rapporter og brosjyrer skal følge standard oppsett for omslag med fast plassering av logo på forsiden og avsenderinformasjon på baksiden. Se Grid for nærmere spesifikasjoner.

Etaten etterstreber en høy grad av lesbarhet på alle sine publikasjoner. For A4-format anbefales derfor to- eller tre-spalte løsning for satsflaten. For bokformat eller A5-format bør teksten settes over en- eller to spalter.

Publikasjonene skal følge overordnede retningslinjer for typografi og kan for øvrig dramatiseres ved hjelp av bilder, farger, ikoner og grafikk.

Utforming av rapporter og publikasjoner bør gjøres i nær kontakt med kommunikasjonavdelingen i Norad.

Eksempler på trykte rapporter
Publisert 27.01.2017
Sist oppdatert 04.04.2017