Logo

Logoen er grunnsteinen i Norads profil. Konsekvent og korrekt bruk av logo er en forutsetning for at den visuelle profileringen blir effektiv.
Over vises flere eksempler på bruk av Norads logo.

Norads logo bør alltid benyttes i forbindelse med etatens aktiviteter. Logoens utseende, proporsjoner og farger skal ikke endres. Som tekst skrives navnet med stor forbokstav og små bokstaver: Norad.

Det finnes tre tillatte logoversjoner. Fargene er viktige for gjenkjenning og skal ikke endres. Grå versjon brukes på hvite eller lyse bakgrunner. Hvit logo brukes på fargede og mørke bakgrunner. Svart versjon skal bare brukes der man av produksjonsmessige årsaker benytter ensfarget trykk.

Det bør alltid etterstrebes god kontrast mellom logo og bakgrunn. De positive versjonene skal ha en hvit eller tilnærmet hvit bakgrunn. Som negativ versjon (hvit) kan logoen opptre på ensfarget bakgrunn eller på bilde. Dersom logoen plasseres på et bilde er det viktig å passe på at bakgrunnen er rolig og at logoen blir godt synlig.

Der Norad er hovedavsender skal logoen alltid vises på forsiden av publikasjonen. På formatene A4, bokformat (170 x 240 mm) og A5 har logoen en fast plassering og størrelse (9 mm diameter i sirkel/klode). Se Grid for nærmere spesifikasjoner. På andre flater må logostørrelse og plassering tilpasses bruk og formater.

Eksempel på bruk av Norads logo på en publikasjon
Bildet viser eksempel på bruk av Norads logo på en rapport.