Infografikk og grafiske fremstillinger

God infografikk og grafiske fremstillinger kan gjøre det enklere for mottakeren å forstå informasjon og sammenhenger.

Ved å bruke grafikk og ikoner på en måte som underbygger dataene og budskapene, kan dette gjøre innholdet både tydeligere og mer engasjerende.

Ved behov for informasjonsgrafikk kan ikonene som er utarbeidet for Norad være retningsgivende.

Det bør sørges for at infografikken spiller godt sammen med det øvrige visuelle uttrykket. Det er også viktig å tenke på hvordan grafikken skal brukes når den utformes.

Skal den brukes i PowerPoint-presentasjoner eller på nett er det særlig viktig å passe på at teksten blir lesbar, og at det er en god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn.

Grafiske fremstillinger som kart, tabeller og diagram blir aktivt benyttet i Norads daglige arbeid. Det er av den grunn viktig å ha et helhetlig preg på disse visuelle fremstillingene – som også blir benyttet parallelt i mange sammenhenger. De bør ha et felles «språk», være funksjonelle og bygge opp under profilens grunnelementer (farger og typografi).

Eksempel på infografikk.
Eksempel på grafiske fremstillinger.