Ikoner

Ikoner kan bidra til å tydeliggjøre innholdet og gjøre informasjonen lettere tilgjengelig.

Norad har utarbeidet et sett med ikoner som kjennetegnes ved lette og rene linjer. Dersom det er behov for flere symboler, skal disse utformes i tråd med ikonsettet. Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Norad.

Ikonene kan brukes i profilfargene eller negative på fargede flater.

Eksempel på ikoner.