Grid

Det er utarbeidet et grid for konsekvent plassering av profilerende elementer i de forskjellige publikasjonene.

Det er utarbeidet et gridsystem som benyttes på alle Norads publikasjoner. Logoen skal for eksempel alltid stå samme sted på A-formatene.

Baksiden har et fast informasjonsfelt for avsender. Systemet bygger på moduler som måler 70x30 mm. Gridet skal brukes når nye publikasjoner og flater utvikles.

Se også: 

Bildet viser grunnprinsipp for forside og bakside. For bedre å se detaljene for de ulike sidene, se lenke til pdf-filer over bildet.