Formater og papirer

Det er definert faste formater og papirspesifikasjoner for Norads trykksaker.
Formater på publikasjoner
Eksempler på de faste formatene for Norads trykksaker.

Formatene i Norads publikasjoner er for det meste basert på A-formatene.

Dette er av funksjonelle hensyn med tanke på utsendelser, samtidig som disse formatene er mest kostbesparende og miljøvennlig (lite avskjær og overskudd av papir ved produksjon).

De faste formatene er A4 (brev og rapporter), bokformat – 170 mm x 240 mm (strategier og håndbøker) og A5 (kort eller folder).

Papir

Valg av papirtype er viktig for å oppnå konsistent gjengivelse av farger på trykksaker.

Alle publikasjoner skal derfor benytte ubestrøket, matt papir av god kvalitet.

Norads profilpapir er Scandia 2000 som er godkjent for å inngå i svanemerkede trykksaker og FSCTM-sertifisert. Papir av tilsvarende kvalitet kan brukes. Papiret skal som hovedregel være svanemerket eller ha tilsvarende miljøsertifisering.

Husk å klargjøre dokumenter for ubestrøket papir før oversendelse til trykkeriet. Alle publikasjoner skal merkes med svanemerket, primært på kolofonsiden.

Anbefalte papirtykkelser på publikasjoner

  • Omslag: 170-240 gram avhengig av omfang
  • Innmat: 115-130 gram avhengig av omfang (Alternativt 150 gram gjennomgående).
papirtyper.
Husk å klargjøre dokumenter for ubestrøket papir før oversendelse til trykkeriet. Alle publikasjoner skal merkes med svanemerket, primært på kolofonsiden.