Farger

Norads fargepalett skal benyttes på all utadrettet virksomhet for å skape gjenkjennelse og orden.
Norads profil farger
Profilfargene inneholder fire sett med hovedfarger, i grønt, blått, rustrød og okergul samt to nøytrale støttefarger.

Norads profilfarger er valgt for å underbygge profilens særegenhet, fremheve bilder og dekke et bredt spekter av behov. Fargene bør velges i samspill med foto, og fargekombinasjoner lages ved å sette sammen sterkere farger med nøytrale toner.

Norads fargepalett inneholder fire sett med hovedfarger, i grønt, blått, rustrød og okergul. Alle hovedfargene brukes for å skape nødvendig spenn i et bredt spekter av publikasjoner og materiell.

Ingen av fargene er eksklusivt forbeholdt avdelinger, temaer eller prosjekter, men grønt brukes fortrinnsvis på nettsider og andre flater hvor det er viktig at Norad profileres på en tydelig måte.

Støttefargene skal komplementere øvrige farger og kan brukes på større flater og i lette toner. Alle farger kan brukes i prosenter.

NB! Norads logo skal alltid brukes i hundre prosent farge.

Riktig fargegjengivelse er viktig for gjenkjennelse av profilen. Dette sikres gjennom bruk av internasjonale systemer.

  • For trykk brukes CMYK eller Pantone Matching Systems (PMS). For riktig fargegjengivelse er det viktig at retningslinjene for papirbruk følges.

  • For skjerm brukes RGB, f.eks. i PowerPoint og Word. Fargene kan variere en del mellom ulike skjermer og programmer. Skjermfargene må aldri brukes til trykksaker!

På digitale flater er det viktig at fargekontraster er sterke nok til å være lesbare for folk flest. Det er utviklet en fargematrise som tar hensyn til kravene innen universell utforming fra Difi. Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Norad for spørsmål om dette.