Seksjon for styring og økonomi

Seksjonen har blant annet ansvar for budsjett, regnskap, ut- og innbetalinger, lønn og tidsregistrering.