Personalseksjonen

Seksjonens ansvarsområder omfatter personalpolitikk og personalutvikling, medbestemmelsesdialog med arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsmiljøutvalget, arbeidsmiljø, ressursstyring, bemanning og rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling og lederutvikling og lederstøtte.