Personalseksjonen

Seksjonens ansvarsområder omfatter personalpolitikk og -utvikling, medbestemmelsesdialog med arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsmiljøutvalget, arbeidsmiljø, ressursstyring, bemanning og rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling og lederutvikling og lederstøtte. Seksjonen har også ansvar for administrering av reiser, lønn og tidsregistrering for de ansatte.