Dokumentasjons- og driftsseksjonen

Seksjonen har ansvar for fire fagområder: Drift og eiendomsforvaltning, arkiv, anskaffelsesrådgivning og sikkerhet og beredskap.