Seksjon for kunnskapsprogrammer

Seksjonen favner ulike fagområder: Fisk for utvikling (Ffu), Skatt for utvikling (Sfu), statistikk og registersamarbeid, anti-korrupsjon, godt styresett og offentlig finansforvaltning.

Seksjonen samarbeider tett med norske etater og institusjoner om Kunnskapsbankens kjerneoppdrag. Seksjonen yter også faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og utenriksstasjoner. Seksjonen er ansvarlig for Norads korrupsjonsjegernettverk.

Ansatte