Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Seksjonen bidrar til ny kunnskap, innovasjon og kapasitetsbygging innen forskning og høyere utdanning som kommer utviklingsland til gode. Seksjonen favner også programmene Digitalisering for utvikling, Likestilling for utvikling og Studiefinansiering for utvikling.

NORHED-programmet står sentralt i seksjonens arbeid. Videre samarbeider seksjonen tett med Norges Forskningsråd, da en betydelig andel tilskuddsmidler til kunnskapsutvikling kanaliseres gjennom rådet. Seksjonen forvalter tilskuddsmidler gjennom ulike ordninger og yter faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og utenriksstasjoner.

Ansatte