Per Andreas Windingstad Larsen

Stilling

Leder
Fung. underdirektør

Avdeling

Kunnskapsbanken
Olje for utvikling-seksjonen
+4723980112