Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for ekstern og intern informasjon om Norads virksomhet.

Den skal bidra til formidling av resultater og erfaringer fra norsk utviklingssamarbeid.

Avdelingen tilrettelegger møteplasser for utviklings- og bistandsfaglig debatt, blant annet Noradkonferansen. Avdelingen har ansvar for mediearbeid, informasjonsmateriell, bibliotek og digitale kanaler.

Kontakt avdelingen

Ansatte