Direktørens kontor

Norads direktør er ansvarlig for at direktoratet utfører oppdraget sitt i henhold til regelverket for norske statsetater og innen de økonomiske og faglige fullmakter etaten får fra Utenriksdepartementet.

Kontakt avdelingen

Ansatte