Geir Åge Andreassen

Stilling

Leiar
Underdirektør

Avdeling

Avdeling for verksemdstyring
Seksjon for styring og økonomi
+4723980077