Kjetil Østnor

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati
+4723980155
+4723980028