Ragnhild Eitungjerde Høyvik

Stilling

Rådgiver

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati
+4723980543
+4723980028