Ritika Dhall

Stilling

Leder
Underdirektør

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati
+4723980551
+4723980028