Hans Petter Buvollen

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati
+4723980347
+4723980028