Maria Jessica Helena Nyman

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for næringsutvikling
+4723980411
+4723980028