Kim Daugaard Jørgensen Kristmoen

Stilling

Leder
Fung. underdirektør

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for næringsutvikling
+4723980324
+4723980028