Bjørn Holter Eriksen

Stilling

Avdelingsdirektør

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for næringsutvikling
+4723980034
+4723980028