Nikita Dhawan

Stilling

Rådgiver

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for næringsutvikling
+4723980523
+4723980028