Seksjon for næringsutvikling

Seksjonen gir faglige råd om næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland, og forvalter tilskudd til tidlig-fase tiltak til bedriftsetableringer og tiltak for å bedre rammevilkår for næringsutvikling, øke energitilgang og fremme utviklingslands internasjonale handel.