Seksjon for styrking av sivilt samfunn

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til norske organisasjoners samarbeid med sivilsamfunn, samt støtte til organisasjonenes informasjonsvirksomhet i Norge. Seksjonen gir faglige råd innen sivilsamfunnstematikk.