Seksjon for styrking av sivilsamfunn

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til norske og internasjonale organisasjoners samarbeid med sivilsamfunn i sør, og tilskudd til sivilt samfunnsorganisasjoner over Olje for utviklingsprogrammet.  Seksjonen gir faglige råd innen sivilsamfunnstematikk.