Ragnhild Seip

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for sivilt samfunn, utdanning, helse og samordning av brede avtaler
+4723980061
+4723980028