Seksjon for sivilt samfunn, utdanning, helse og samordning av brede avtaler

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til norske og internasjonale organisasjoner som samarbeider med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og i noen tilfeller myndigheter, om utdanning og helse.

Videre følger seksjonen opp brede utviklingsavtaler med norske organisasjoner som også mottar støtte fra Utenriksdepartementet til humanitære tiltak.

Seksjonen gir faglige råd knyttet til seksjonens arbeidsområder.

 

Ansatte