Seksjon for utviklingsinitiativ

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til internasjonale organisasjoner og nettverk samt tematiske satsinger som støtten til sivilsamfunn som en del av klima og skogsatsningen, olje for utvikling, og kvinners rettigheter og likestilling herunder innsats for kvinner, fred og sikkerhet. Seksjonen har også ansvar for demokratistøtte gjennom politiske partier. Seksjonen gir faglige råd innen sivilsamfunnstematikk.

Ansatte