Seksjon for utviklingsinitiativ

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til sivilsamfunn som en del av klima og skogsatsningen.  Oppfølging av temaer som demokratistøtte gjennom politiske partier og informasjonsstøtte er viktig. Seksjonen gir faglige råd innen sivilsamfunnstematikk og frie medier.