Seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til lokale, norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner innenfor klima og skog, landbruk og matsikkerhet, og programmene fisk for utvikling, olje for utvikling og skatt for utvikling.

Inkludert er blant annet tiltak innen urfolks rettigheter (innen klima og skog), bærekraftige forsyningskjeder, skog- og fiskerikriminalitet, jobbskaping og arbeid med internasjonale kapitalstrømmer.

Seksjonen gir faglige råd om sivilsamfunnets rolle i naturressursforvaltning, urfolks rettigheter, skatt og antikorrupsjon.

Ansatte