Avdeling for sivilt samfunn

Avdeling for sivilt samfunn

Avdelingen støtter norske og internasjonale organisasjoner som jobber med langsiktig utvikling i fattige land.

Målet er å styrke sivilsamfunnet i samarbeidslandene og bidra til at overordnede mål for norsk utviklingspolitikk blir nådd.

Avdelingen er ansvarlig for organisasjonsgjennomganger og rådgiving knyttet til sivilt samfunn

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for utviklingsinitiativ

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til internasjonale organisasjoner og nettverk samt tematiske satsinger.

Seksjon for styrking av sivilt samfunn

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til norske organisasjoners samarbeid med sivilsamfunn, samt støtte til organisasjonenes informasjonsvirksomhet i Norge.