Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor

Avdelingen gir tilskudd til lokale, norske og internasjonale organisasjoner som jobber med langsiktig utvikling og klima/skog i utviklingsland.

Et viktig mål er å styrke sivilsamfunnet i samarbeidslandene og bidra til at overordnede mål for norsk utviklingspolitikk blir nådd.

Avdelingen gir gjennom sin kompetanse på sivilt samfunn rådgiving på området og har ansvaret for organisasjonsgjennomganger.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati

Seksjonen har har særlig ansvar for støtte til norske, internasjonale og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner innenfor rettighetsfeltet.

Seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til organisasjoner innenfor klima og skog, landbruk og matsikkerhet, og programmene fisk for utvikling, olje for utvikling og skatt for utvikling.

Seksjon for sivilt samfunn, utdanning, helse og samordning av brede avtaler

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til norske og internasjonale organisasjoner som samarbeider med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og i noen tilfeller myndigheter, om utdanning og helse.

Seksjon for næringsutvikling

Seksjonen gir faglige råd om næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland, og forvalter tilskudd.