Avdeling for sivilt samfunn

Avdelingen støtter norske og internasjonale organisasjoner som jobber med langsiktig utvikling i fattige land.

Målet er å styrke sivilsamfunnet i samarbeidslandene og bidra til at overordnede mål for norsk utviklingspolitikk blir nådd.

Avdelingen er ansvarlig for organisasjonsgjennomganger og rådgiving knyttet til sivilt samfunn.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for utviklingsinitiativ

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til sivilsamfunn som en del av klima og skogsatsningen.  Oppfølging av temaer som demokratistøtte gjennom politiske partier og informasjonsstøtte er viktig. Seksjonen gir faglige råd innen sivilsamfunnstematikk og frie medier. 

Seksjon for styrking av sivilsamfunn

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til norske og internasjonale organisasjoners samarbeid med sivilsamfunn i sør, og tilskudd til sivilt samfunnsorganisasjoner over Olje for utviklingsprogrammet.  Seksjonen gir faglige råd innen sivilsamfunnstematikk.