Fredrikke Storaker Kilander

Stilling

Leiar
Underdirektør

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for sivilt samfunn
+4723980151