Paul Wade

Stilling

Underdirektør

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for næringsliv og nye partnarskap
+4723980362